Now showing items 1-2 of 2

  • Guia de la condicionalitat per a les explotacions fruiteres de fruita dolça 

   Urbina Vallejo, Valero; Dalmases Mestre, Josep; Nolla Jordana, Josep M. (Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura Alimentació i Acció Rural. Subdirecció General d’Innovació Rural. Servei de Transferència Tecnològica, 2009)
   Aquest treball té per objecte l'elaboració d'una Guia de la Condicionalitat per a les explotacions fruiteres de fruita dolça. En aquesta Guia es reflecteixen els equisits Legals de Gestió i les Bones Condicions Agràries i ...
  • Poda y formación de los frutales 

   Urbina Vallejo, Valero (Urbina Vallejo, Valero, 2017)
   Los temas tratados en este libro forman parte del programa de la asignatura "Fruticultura" (9 créditos y duración anual) que se imparte actualmente en el tercer curso del Grado de Ingeniería Agraria y Alimentaria, en la ...