Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by-nc-sa (c) Centre Dolors Pierad’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones ; els autors, 2013
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-nc-sa (c) Centre Dolors Pierad’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones ; els autors, 2013