Now showing items 1-5 of 5

  • Aplicació web de generació i autoavaluació d'exàmens tipus test basat en el criptosistema knapsack 

   Fernández-Baldor Font, Xavier (2012-02-07)
   Creació d'una aplicació web que genera exàmens tipus test agafant les preguntes d'un banc de preguntes. Genera una versió per cada alumne del mateix exàmen, amb les preguntes desordenades i les opcions també desordenades. ...
  • Detecting political bots on Twitter social network 

   Garcia Millan, Kevin (2020-10)
   With the emergence of new technology and media such as social networks, new methods of advertising or expanding ideas appear. These new methods use these networks to reach many people and thanks to the automation provided ...
  • Implementación didáctica de algunos criptosistemas en Maxima 

   Castejón Arcas, Antonio (2007-09-24)
   Implementar funciones criptográficas básicas que permitan a los estudiantes experimentar con algunos criptosistemas. Las implementaciones se realizan con el calculador simbólico Maxima.
  • Plataforma d'exàmens en xarxa 

   Ribes Novau, Marc (2007-09-17)
   La finalitat del projecte és la de desenvolupar una plataforma que porti a terme tot el procés de realització d'un examen, des de la part de creació fins a l'obtenció de les notes. És una eina multiplataforma i s'ha ...
  • Prediction of the User’s political trends with Twitter: SilvereyeTool 

   Solé Farré, Marc (2017-04)
   Amb aquest projecte s'han desenvolupat dues estratègies per analitzar la tendència política dels usuaris de Twitter. La primera d'elles es basa amb l'anàlisi dels sentiments dels tweets mentre que la segona es basa amb les ...