Now showing items 1-1 of 1

    • Els Centres Residencials d’Acció Educativa: estigma o desinformació? 

      Navas Martínez, Daniel (Càtedra Educació i Adolescència de la Universitat de Lleida, 2021)
      Els Centres Residencials d’Acció Educativa són institucions encarregades d’acollir infants i adolescents en risc d’exclusió social. Tot i la seva important tasca, però, pràcticament se’n desconeix l’existència, per la qual ...