Now showing items 1-1 of 1

    • Classificació de malware d'Android utilitzant xarxes neuronals 

      Lamas Varela, Alba (2018-07)
      En aquest treball es pretén fer un estudi de l’´us de xarxes neuronals per la classificació de programari maliciós del sistema operatiu de smartphones Android. Per fer-ho, es decideix construir un graf a partir de ...