Now showing items 1-1 of 1

    • Creació i activitat d'una empresa de rehabilitacions 

      Domínguez Serra, Enric (2012-04-18)
      El present projecte pretén ser una guia per a la creació d'una petita empresa dedicada a la rehabilitació de vivendes, per una posterior venda. És en part un document de guia i suport i per altra banda un petit pla d'empresa ...