Now showing items 1-1 of 1

    • Disseny d’un sistema de votació en Blockchain 

      Díaz Torres, Arnau (2018-09)
      Dins d'aquest treball ens hem proposat dissenyar un sistema criptogràfic o protocol de votació electrònica en blockchain. A aquest document l'acompanya una implementació que verifi ca les idees que es proposen i la ...