Now showing items 1-1 of 1

    • Estudis fonètics 

      Institut d'Estudis Catalans. Laboratori de Fonética Experimental; Barnils, Pere, dir. (Universitat de Lleida, 1917)