Planificació i dimensionat d’una explotació destinada a l’avicultura ecològica de carn situada al municipi de La Selva del Camp

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-05T10:21:56Z
Authors
Salvat Taberna, Àngel
Other authors
Cubiló Travé, M. D. (M. Dolors)
Universitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària.
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Els objectius principals d’aquest tipus de producció són: - L’obtenció de productes alimentaris d’una alta qualitat nutritiva i organolèptica amb uns rendiments raonables. - Evitar la presència d’elements potencialment tòxics per la salut humana en els productes agraris i els aliments finals, ja sigui durant la fase de producció agrícola o ramadera o bé derivada dels sistemes de transformació, conservació o envasat. - Evitar aquells procediments que es tradueixin en una pèrdua de qualitat dels productes finals, escollint aquells que millor conservin els seus aspectes característics. - Assegurar la conservació del medi ambient i el funcionament a llarg termini dels ecosistemes agraris, mitjançant l’aplicació i el desenvolupament de tecnologies apropiades que a més permetin unes produccions econòmicament rendibles.
Citation
DOI
Journal or Serie