Disseny d'una instal·lació de calefacció i ACS per una vivenda a partir d'energies renovables

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-14
Authors
Ferrer Amorós, Ruben
Caballero López, Ruben
Other authors
Universitat de Lleida. Escola Politècnica Superior
Cabeza, Luisa F.Cabeza, Luisa F. - ORCID ID
Miró, LaiaMiró, Laia - ORCID ID
Impact
Export
Share
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
En el present document es pretén desenvolupar els càlculs i especificacions necessàries, així com les característiques tècniques per poder dur a terme el disseny de la instal·lació de calefacció i ACS pel sistema de plaques solars tèrmiques i pel sistema geotèrmic. Es realitzarà un estudi previ per tenir un coneixement arquitectònic de la vivenda i així poder realitzar els càlculs de la demanda energètica. Es farà una descripció de les diferents alternatives de sistemes d'energia renovables que existeixen i es valoraran en funció de les necessitats del projecte per a trobar la més idònia. Una vegada triades les dues opcions, es procedirà a descriure de forma descriptiva i tècnicament, els sistemes escollits i dissenyar les instal·lacions pel seu bon funcionament. Per últim es farà un estudi econòmic de l'amortització dels dos sistemes escollits, per poder valorar si son econòmicament viables.
Related resource
Citation
DOI
Journal or Serie