Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by, (c) Garza et al., 2011
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by, (c) Garza et al., 2011