Envíos recientes

  • 10 anys de la recerca a la Universitat de Lleida : memòria 1993-2002 

    Universitat de Lleida. Vicerectorat d’Investigació i Tercer Cicle (Publicacions de la Universitat de Lleida, 2003)
    Aquest estudi tracta de la recerca a la Universitat de Lleida des del seu restabliment l'any 1992, i utilitza un conjunt de dades per a mostrar els aspectes de més relleu de la investigació i la transferència de ...
  • Política institucional d'Accés Obert de la Universitat de Lleida (UdL) 

    Universitat de Lleida (2012)
    La política institucional d'accés obert de la Universitat de Lleida té com a principal objectiu recollir i promoure la difusió de la producció científica i acadèmica de la Universitat. La necessitat de potenciar la difusió ...