Now showing items 1-20 of 23

  • Memòria acadèmica del curs 1998/1999 

   Universitat de Lleida (Edicions de la Universitat de Lleida, 1999)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 1998-1999.
  • Memòria acadèmica del curs 1999/2000 

   Universitat de Lleida (Edicions de la Universitat de Lleida, 2000)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 1999-2000.
  • Memòria acadèmica del curs 2000/2001 

   Universitat de Lleida (Edicions de la Universitat de Lleida, 2001)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2000-2001.
  • Memòria acadèmica del curs 2001/2002 

   Universitat de Lleida (Edicions de la Universitat de Lleida, 2002)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2001-2002.
  • Memòria acadèmica del curs 2002/2003 

   Universitat de Lleida (Edicions de la Universitat de Lleida, 2003)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2002-2003.
  • Memòria acadèmica del curs 2003/2004 

   Universitat de Lleida (Edicions de la Universitat de Lleida, 2004)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2003-2004.
  • Memòria acadèmica del curs 2004/2005 

   Universitat de Lleida (Edicions de la Universitat de Lleida, 2005)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2004-2005.
  • Memòria acadèmica del curs 2005/2006 

   Universitat de Lleida (Edicions de la Universitat de Lleida, 2006)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2005-2006.
  • Memòria acadèmica del curs 2006/2007 

   Universitat de Lleida (Edicions de la Universitat de Lleida, 2007)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2006-2007.
  • Memòria acadèmica del curs 2007/2008 

   Universitat de Lleida (Edicions de la Universitat de Lleida, 2008)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2007-2008.
  • Memòria acadèmica del curs 2008/2009 

   Universitat de Lleida (Edicions de la Universitat de Lleida, 2009)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2008-2009.
  • Memòria acadèmica del curs 2009/2010 

   Universitat de Lleida (Edicions de la Universitat de Lleida, 2010)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2009-2010.
  • Memòria acadèmica del curs 2010/2011 

   Universitat de Lleida (Edicions de la Universitat de Lleida, 2011)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2010-2011.
  • Memòria acadèmica del curs 2011/2012 

   Universitat de Lleida (Edicions de la Universitat de Lleida, 2012)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2011-2012.
  • Memòria acadèmica del curs 2012/2013 

   Universitat de Lleida (Edicions de la Universitat de Lleida, 2013)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2012-2013.
  • Memòria acadèmica del curs 2013/2014 

   Universitat de Lleida (Edicions de la Universitat de Lleida, 2014)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2013-2014.
  • Memòria acadèmica del curs 2014/2015 

   Universitat de Lleida (Edicions de la Universitat de Lleida, 2015)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2014-2015
  • Memòria acadèmica del curs 2015/2016 

   Universitat de Lleida (Edicions i Publicacions de la UdL, 2016)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2015-2016
  • Memòria acadèmica del curs 2016/2017 

   Universitat de Lleida (Edicions i Publicacions de la UdL, 2017)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2016-2017
  • Memòria acadèmica del curs 2017/2018 

   Universitat de Lleida (Edicions i Publicacions de la UdL, 2018)
   Memòria que recull l'activitat principal realitzada a la Universitat de Lleida durant el curs acadèmic 2017-2018