Now showing items 1-20 of 71

  • 10 anys de la recerca a la Universitat de Lleida : memòria 1993-2002 

   Universitat de Lleida. Vicerectorat d’Investigació i Tercer Cicle (Publicacions de la Universitat de Lleida, 2003)
   Aquest estudi tracta de la recerca a la Universitat de Lleida des del seu restabliment l'any 1992, i utilitza un conjunt de dades per a mostrar els aspectes de més relleu de la investigació i la transferència de ...
  • Discurs del president del Consell Social, amb motiu de la presa de possessió del seu càrrec 

   Roca i Enrich, Ramon (Universitat de Lleida. Gabinet de Rectorat, 2008)
   Intervenció del Sr. Ramon Roca i Enrich, president del Consell Social de la UdL, amb motiu de la presa de possessió del seu càrrec, davant l'Hble. Sr. Josep Huguet, conseller del Departament d’Innovació, Universitats i ...
  • Discurs del president del Consell Social, curs acadèmic 2008-2009 

   Roca i Enrich, Ramon (Universitat de Lleida. Gabinet de Rectorat, 2008)
   Intervenció del president del Consell Social, Sr. Ramon Roca, amb motiu de la inauguració del curs acadèmic 2008-2009
  • Discurs del president del Consell Social, curs acadèmic 2009-2010 

   Roca i Enrich, Ramon (Universitat de Lleida. Gabinet de Rectorat, 2009)
   Intervenció del president del Consell Social, Sr. Ramon Roca, amb motiu de la inauguració del curs acadèmic 2009-2010
  • Discurs del rector, curs acadèmic 2007-2008 

   Viñas Salas, Joan (Universitat de Lleida. Gabinet de Rectorat, 2007)
   Discurs del rector en l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2007-2008.
  • Discurs del rector, curs acadèmic 2008-2009 

   Viñas Salas, Joan (Universitat de Lleida. Gabinet de Rectorat, 2008)
   Discurs del rector en l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2008-2009
  • Discurs del rector, curs acadèmic 2009-2010 

   Viñas Salas, Joan (Universitat de Lleida. Gabinet de Rectorat, 2009)
   Discurs del rector en l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2009-2010.
  • Estratègia docent i de formació de la Universitat de Lleida, 2014-2018 

   Universitat de Lleida. Vicerectorat de Docència; Universitat de Lleida. Vicerectorat d'Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua (Universitat de Lleida, 2014)
   L’Estratègia Docent i de Formació de la Universitat de Lleida 2014-2018 neix de l’assumpció de la UdL de la seva responsabilitat com a institució pública al servei de la ciutadania, que ha donar resposta a les demandes ...
  • Informe del rector al Claustre, desembre 2018 

   Fernández, Roberto (Universitat de Lleida. Gabinet de Rectorat, 2018)
   Informe que es presenta a l'aprovació del Claustre de la Universitat de Lleida per part del rector Roberto Fernández.
  • Investidura com a doctor Honoris Causa de la senyora Maria Jesús Prieto-Laffargue 

   Fernández, Roberto; Cabeza, Luisa F.; Prieto-Laffargue, María Jesús (Edicions i Publicacions de la UdL, 2012)
   Recull de les intervencions i lliçons pronunciades en l'acte d'investidura com a doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida de la senyora Maria Jesús Prieto-Laffargue, que es va fer al Salò Victor Siurana el 16 de ...
  • Investidura com a doctor Honoris Causa de la senyora María Jesús Prieto-Laffargue 

   Fernández, Roberto; Cabeza, Luisa F.; Prieto-Laffargue, María Jesús (Edicions de la Universitat de Lleida, 2012)
   Recull de les intervencions i lliçons pronunciades en l'acte d'investidura com a doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida a María Jesús Prieto-Laffargue, que va tenir lloc al Saló Víctor Siurana el 16 de novembre de 2012.
  • Investidura com a doctor Honoris Causa del Michael A. Savageau 

   Viñas Salas, Joan; Sorribas Tello, Albert; Savageau, Michael A. (Edicions i Publicacions de la UdL, 2011)
   Recull de les intervencions i lliçons pronunciades en l’acte d'investidura com a doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida del senyor Michael A. Savageau, que es va fer a l'esglèsia vella de Sant Martí de Lleida ...
  • Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Carlos Martínez Shaw 

   Viñas Salas, Joan; Fernández, Roberto; Martínez Shaw, Carlos (Edicions de la Universitat de Lleida, 2010)
   Recull de les intervencions i lliçons pronunciades en l’acte d'investidura com a doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida a Carlos Martínez Shaw, que va tenir lloc a la sala d'actes de l'Edifici del Rectorat el ...
  • Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Carlos Martínez Shaw 

   Viñas Salas, Joan; Fernández, Roberto; Shaw, Carlos Martínez (Edicions i Publicacions de la UdL, 2010)
   Recull de les intervencions i lliçons pronunciades en l’acte d'investidura com a doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida del Dr. Carlos Martínez Shaw, que es va fer a la sala d'actes de l'Edifici del Rectorat ...
  • Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Dong Yansheng 

   Fernández, Roberto; Terrado Pablo, Javier; Yansheng, Dong (Edicions de la Universitat de Lleida, 2014)
   Recull de les intervencions i lliçons pronunciades en l’acte d'investidura com a doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida a Dong Yansheng, que va tenir lloc a Pequín, el dia 15 d'abril de 2014.
  • Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Emilio Lledó Íñigo 

   Fernández, Roberto; Santa, Àngels; Lledó Íñigo, Emilio (Edicions de la Universitat de Lleida, 2014)
   Recull de les intervencions i lliçons pronunciades en l’acte d'investidura com a doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida a Emili Lledó Íñigo, que va tenir lloc al Saló Víctor Siurana de la UdL, el dia 27 de maig de 2014.
  • Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Eugenio Bregolat Obiols 

   Fernández, Roberto; Julià i Muné, Joan; Bregolat Obiols, Eugenio (Edicions de la Universitat de Lleida, 2014)
   Recull de les intervencions i lliçons pronunciades en l’acte d'investidura com a doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida a Eugenio Bregolat Obiols, que va tenir lloc al Saló Víctor Siurana de la UdL, el dia 23 ...
  • Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Humberto López Morales 

   Viñas Salas, Joan; Calero Fernández, Ma. Ángeles; López Morales, Humberto (Edicions i Publicacions de la UdL, 2008)
   Recull de les intervencions i lliçons pronunciades en l’acte d'investidura com a doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida del senyor Humberto López Morales, que es va fer al Saló Victor Siurana de l'Edifici del ...
  • Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Iñaki Gabilondo Pujol 

   Fernández, Roberto; Pueyo París, Miquel; Gabilondo Pujol, Iñaki (Edicions de la Universitat de Lleida, 2012)
   Recull de les intervencions i lliçons pronunciades en l'acte d'investidura com a doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida a Iñaki Gabilondo Pujol, que va tenir lloc a la Sala d'Actes de l'Edifici del Rectorat el ...
  • Investidura com a doctor Honoris Causa del senyor Iñaki Gabilondo Pujol 

   Fernández, Roberto; Pueyo París, Miquel; Gabilondo Pujol, Iñaki (Edicions i Publicacions de la UdL, 2013)
   Recull de les intervencions i lliçons pronunciades en l'acte d'investidura com a doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida del senyor Iñaki Gabilondo Pujol, que es va fer a la Sala d' Actes de l' Edifici del Rectorat ...