Now showing items 1-1 of 1

    • 10 anys de la recerca a la Universitat de Lleida : memòria 1993-2002 

      Universitat de Lleida. Vicerectorat d’Investigació i Tercer Cicle (Publicacions de la Universitat de Lleida, 2003)
      Aquest estudi tracta de la recerca a la Universitat de Lleida des del seu restabliment l'any 1992, i utilitza un conjunt de dades per a mostrar els aspectes de més relleu de la investigació i la transferència de ...