Movimiento humano (ISSN electrònic 2014-3060) és una publicació periòdica, amb l'objectiu d'oferir treballs científics, que ajudin aprofundir en les diverses dimensions de les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.

Colecciones en esta comunidad

Envíos recientes

Ver más