Presència i distribució espacial de concentracions anormals d'ió nitrat a les aigües subterrànies dels aqüífers del Baix Fluvià (Alt Empordà)

Loading...
Thumbnail Image
Date
1999
Authors
Montaner, J.
Teixidor, Narcís
Boixadera Llobet, JaumeBoixadera Llobet, Jaume - ORCID ID
Solà, J.
Mas-Pla, Josep
Pérez, M.
Other authors
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd, (c) Montaner et al., 1999
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Presentem una caracterització de la distribució espacial de la contaminació per nitrats en els aqüífers de la plana del baix Fluvià. En concret, els valors de concentració més elevats s’han observat a l’aqüífer superficial, on sobrepassen, amb escreix, els límits de potabilitat aconsellats pel RD 1138/1990. L’àrea més afectada ocupa part dels termes municipals de Vilamacolum i Torroella de Fluvià, en els quals hi predominen concentracions que oscil·len entre 50 i 200 mg × L–1. Els focus de contaminació són de tipus puntual i difús. Documentada la presència anormal de nitrats en aquest aqüífer, es planteja el correcte maneig agrícola, en vistes a una doble finalitat: d’una banda, contribuir a la planificació d’unes bones pràctiques agrícoles tenint en compte la relació entre volums de reg i aportacions de nitrogen; d’altra banda, preveure una progressiva recuperació de la qualitat de l’aqüífer, a partir de l’ús de tecnologies que integrin la ubicació d’unes zones favorables on es pugui maximitzar l’extracció del recurs contaminat, i la ubicació d’uns sòls aptes per a l’aplicació d’aquest recurs, amb uns criteris agronòmics coherents.
Citation
DOI
Journal or Serie
Dossiers agraris, 1999, vol. 5: Problemes moderns en l'ús del sòls : nitrats, p. 115-130