Show simple item record

dc.contributor.authorVirgili Sanromà, Josep M.
dc.contributor.authorBosch Serra, Àngela D.
dc.contributor.authorPérez, M.
dc.contributor.authorBoixadera Llobet, Jaume
dc.date.accessioned2011-08-02T11:15:36Z
dc.date.available2011-08-02T11:15:36Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn1135-2108
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/41579
dc.description.abstractEs va avaluar el contingut del sòl en Mn, Cu, Zn, Ni i Cd fent una extracció amb DTPA, segons el mètode de Lindsay i Norvell (1969). Les mostres analitzades procedien de parcel·les agrícoles d'arreu de Catalunya, conservades al Banc de Mostres de Sòls del Mapa de Sòls de Catalunya del DARP. Els resultats es van agrupar per sistemes agrícoles en funció de l'origen de les mostres, ja que dins de cada un es pot assumir una reducció important en l'interval de variació de diferents factors. Es va realitzar una comparació estadística entre els valors mitjans dels diferents sistemes agrícoles, entre els valors mitjans de les dues profunditats de sòl considerades, i una interpretació agronòmica. Els resultats van indicar que els sòls procedents d'horticultura intensiva del Maresme són els que tenen continguts disponibles més elevats dels metalls considerats. D'altra banda, es fa palès que els valors estan condicionats tant pel material originari del sòl com per l'acció antròpica. Per al Cu i el Zn en les mostres de sòls del Maresme els continguts trobats estan molt per sobre dels mínims considerats com a agronòmicament satisfactoris.ca_ES
dc.description.abstractSe evaluó el contenido del suelo en Mn, Cu, Zn, Ni y Cd haciendo una extracción con DTPA, según el método de Lindsay y Norvell (1969). Las muestras analizadas procedían de parcelas agrícolas en cualquier parte de Catalunya conservadas en el Banco de Muestras de Suelos del Mapa de Suelos de Cataluña del DARP. Los resultados se agruparon por sistemas agrícolas en función del origen de las muestras, ya que dentro de cada uno de ellos se puede asumir una reducción importante en el intervalo de variación de diferentes factores. Se realizó una comparación estadística entre los valores medios de los diferentes sistemas agrícolas, entre los valores medios de las dos profundidades de suelo consideradas, y una interpretación agronómica. Los resultados indicaron que los suelos procedentes de horticultura intensiva del Maresme son los que tienen contenidos disponibles más elevados de los metales considerados. Por otro lado, se pone de manifiesto que los valores están condicionados tanto por el material originario del suelo como por la acción antrópica. Para el Cu y el Zn en las muestras de suelos del Maresme los contenidos encontrados están muy por encima de los mínimos considerados como agronómicamente satisfactorios.ca_ES
dc.description.abstractThe Mn, Cu, Zn, Ni and Cd contents of the soil were evaluated by means of DTPA extraction according to the Lindsay and Norvell (1969) method. The soil samples analysed came from agricultural fields from all over Catalonia, stored in the Soil Samples Bank of the Catalonia Soil Map (DARP). The results where grouped by agricultural systems in function of the origin of the samples as a significant reduction in the variation of the different factors for each agricultural system may be expected. A statistical analysis of the median values from the different agricultural systems was carried out, together with the median values for the two soil depths studied and an agronomic interpretation. The results show that the soils from the highly intensive horticultural system in the Maresme have the highest contents of the metals studied. On the other hand, it is clear that the soil values encountered are conditioned by the parent soil material as well as by anthropogenic activity. The Cu and Zn contents in the samples from the Maresme are well above the minimum contents considered satisfactory agronomically.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.publisherInstitució Catalana d’Estudis Agrarisca_ES
dc.relation.isformatofReproducció del document publicat a http://revistes.iec.cat/index.php/DA/article/view/509ca_ES
dc.relation.ispartofDossiers agraris, 2001, vol. 7: Sòls contaminats, p. 131-141ca_ES
dc.rightscc-by-nc-nd, (c) Virgili et al., 2001ca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.caca_ES
dc.subjectContaminacióca_ES
dc.subjectDisponibilitatca_ES
dc.subjectBiodisponibilitatca_ES
dc.subjectDTPAca_ES
dc.subject.otherSòl, Ús agrícola del -- Catalunyaca_ES
dc.subject.otherSòls -- Contaminació -- Catalunyaca_ES
dc.subject.otherZincca_ES
dc.subject.otherCoureca_ES
dc.subject.otherCadmica_ES
dc.subject.otherManganèsca_ES
dc.titleDisponibilitat per a les plantes de Mn, Cu, Zn i Cd en els sòls de diferents sistemes agrícoles a Catalunyaca_ES
dc.typearticleca_ES
dc.identifier.idgrec007585
dc.type.versionpublishedVersionca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd, (c) Virgili et al., 2001
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd, (c) Virgili et al., 2001