Now showing items 1-3 of 3

  • Biblioteca i Documentació: Memòria 2017/2018 

   Universitat de Lleida. Unitat de Biblioteca i Documentació (Universitat de Lleida. Unitat de Biblioteca i Documentació, 2018)
   Memòria que recull les activitats principals realitzades a la Unitat de Biblioteca i Documentació de la Universitat de Lleida durant el curs 2017-2018.
  • Biblioteca i Documentació: Memòria 2018/2019 

   Universitat de Lleida. Unitat de Biblioteca i Documentació (Universitat de Lleida. Unitat de Biblioteca i Documentació, 2019)
   Memòria que recull les activitats principals realitzades a la Unitat de Biblioteca i Documentació de la Universitat de Lleida durant el curs 2018-2019.
  • Biblioteca i Documentació: Memòria 2019/2020 

   Universitat de Lleida. Unitat de Biblioteca i Documentació (Universitat de Lleida. Unitat de Biblioteca i Documentació, 2020)
   Memòria que recull les activitats principals realitzades a la Unitat de Biblioteca i Documentació de la Universitat de Lleida durant el curs 2019-2020.