Now showing items 1-1 of 1

    • Biblioteca i Documentació: Memòria 2017/2018 

      Universitat de Lleida. Unitat de Biblioteca i Documentació (Universitat de Lleida. Unitat de Biblioteca i Documentació, 2018)
      Memòria que recull les activitats principals realitzades a la Unitat de Biblioteca i Documentació de la Universitat de Lleida durant el curs 2017-2018.