Now showing items 1-1 of 1

    • Memòria 2014/2015 del Servei de Biblioteca i Documentació (SBD) 

      Universitat de Lleida. Servei de Biblioteca i Documentació (Universitat de Lleida. Servei de Biblioteca i Documentació, 2015)
      Memòria que recull les activitats principals realitzades al Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de Lleida durant el curs 2014-2015.