Interrupció del creixement en la hibernació del gripau corredor (Epidelea calamita) en zones semiàrides

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Sanuy i Castells, DelfíSanuy i Castells, Delfí - ORCID ID
Oromí Farrús, NeusOromí Farrús, Neus - ORCID ID
Blanco Ortiz, RicardoBlanco Ortiz, Ricardo - ORCID ID
Sinsch, Ulrich
Other authors
Impact
Export
Share
cc-by-nc-nd, (c) Sanuy et al., 2005
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Les particularitats de les poblacions amfíbiques que viuen en zones semiàrides sotmeses a un alt estrès ambiental es posen de manifest mitjançant estudis d’esqueletocronologia. L’estudi pretén avaluar la correlació histològica entre les marques de creixement (lines of arrested growth [LAG]) que es visualitzen en les falanges dels dits i l’edat d’individus de gripau corredor (Epidelea calamita). Existeix una correspondència entre el nombre de LAG i el nombre d’hibernacions, de manera que, en un principi, s’entén cada una de les línies com un any de vida de l’individu. En els resultats trobats mitjançant l’anàlisi dels talls de les falanges, s’aprecien un conjunt de línies múltiples que es consideren com una hibernació interrompuda per petits creixements durant els períodes més càlids de l’hivern i en certa part també per les ocasionals precipitacions. Els resultats obtinguts suggereixen l’existència d’un patró de creixement, en les poblacions d’amfibis en zones semiàrides, diferent de qualsevol altre trobat en amfibis de zones temperades.
Citation
DOI
Journal or Serie
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 2005, vol. 73, p. 131-138