Now showing items 1-1 of 1

    • CoDiP2P sistema de computación distribuida Peer to Peer 

      Barri Vilardell, Ignasi; Rius Torrentó, Josep Maria (2010-05-04)
      Implementació del disseny d'una aplicació de còmput distribuït peer-to-peer. Es porta a terme la creació d'un model del sistema. La implementació dels algorismes o polítiques que el formen i la simulació del mateix.