Now showing items 1-1 of 1

    • AMMAF : Agent Mòbil Monitor d'Alteració de Fitxers 

      Guim Mas, Albert (2007-04-04)
      Aquest projecte pretén realitzar un sistema en xarxa que monitoritzi periòdicament l'estat de fitxers clau de cadascun dels computadors de la xarxa emprant el paradigma dels agents mòbils. Es tracta de crear una eina ...