Now showing items 1-1 of 1

    • Despliegue desatendido de GNU/Linux 

      Gibanel López, Adrián (2009-09-16)
      Instal·lació i configuració de Fully Automatic Installation per automatitzar instal·lacions repetitives en els nodes d'un clúster. S'explica com modificar els paquets oficials d'Ubuntu 8.10 per a què els paquets de Fully ...