Now showing items 1-1 of 1

    • Registre d'Accions d'Usuari en Entorns Symbian 

      Pastor Sumalla, Carles (2008-09-24)
      Desenvolupar una aplicació per a entorns mòbils de la família Symbian que sigui capaç de capturar i guardar les accions que ha dut a terme l'usuari i poder utilitzar aquesta informació.