Now showing items 1-3 of 3

  • Herramienta web para la gestión de metadatos de negocio 

   Martínez Herrera, Francisco Javier (2013-09)
   El proyecto consiste principalmente en definir y desarrollar una herramienta de gestión de metadatos de negocio para los indicadores clave de rendimiento. Actualmente no existe ninguna herramienta BI que permita almacenar ...
  • Implementació d'un algorisme d'optimització de rutes de Picking i reposició de magatzems 

   Buira Adern, Esther (2010-10-21)
   Implementar un algorisme per a l'optimització de rutes de Picking i de reposició de magatzems. Estudi i anàlisi de dos magatzems on es realitzaran proves mitjançant l'algorisme per saber quin és el millor.
  • Implementació de l'OpenERP a una Pyme 

   Guiu Gou, Ramon (2014-09)
   Aquest projecte mostrarà la implementació de l'ERP OpenERP, en les àrees vendes, compres i comptabilitat, d'una empresa pyme que per motius de privacitat no direm el seu nom i les dades de la base de dades seran fictícies. ...