Now showing items 1-3 of 3

  • Creació d'un portal web per la botiga de videojocs Lúdic 

   Martínez López, Manuel (2008-01-08)
   El projecte consistirà en la construcció d'un portal per la botiga de venda i lloguer de videojocs Lúdic de Lleida. La pàgina portarà incorporat un gestor de continguts que podrà fer servir l'administrador de la botiga per ...
  • Disseny i implementació d'una aplicació web que modelitza competicions esportives de judo 

   Castellanos Larrégola, Miquel Ángel (2007-11-02)
   El treball final de carrera fa la modelització, el disseny i la implementació d'una aplicació web per gestionar les competicions d'una federació de judo. L'aplicació permet les altes i les baixes dels esportites, la creació ...
  • Portal web d'una cooperativa agrària 

   Pelegrí Ollé, Josep Maria (2008-01-08)
   El portal web és un excel·lent mitjà per poder informar sobre el funcionament d'una empresa. Aquest treball que he realitzat està encarat a una cooperativa agrícola, ja que jo tinc un gran interès en el sector agrari degut ...