Now showing items 1-2 of 2

  • Adaptació d'un portal Web a diferents famílies de dispositius mòbils 

   Brunetti Fernández, Josep Maria (2007-09-24)
   L'objectiu principal d'aquest treball és adaptar un portal web, ja existent, el de la Fira de Teatre de Tàrrega, a diferents famílies de dispositius mòbils. Aquesta adaptació es fa utilitzant la plataforma MyMobileWeb, ...
  • Registre d'Accions d'Usuari en Entorns Symbian 

   Pastor Sumalla, Carles (2008-09-24)
   Desenvolupar una aplicació per a entorns mòbils de la família Symbian que sigui capaç de capturar i guardar les accions que ha dut a terme l'usuari i poder utilitzar aquesta informació.