Now showing items 1-1 of 1

    • Trisecció de divisors sobre corbes hiperel·líptiques de gènere 2 

      Garra Oronich, Ricard (2012-09)
      La criptografia amb corbes el·liptiques i hiperel·líptiques ha adquirit un gran interès en els últims anys. Per a determinar si una corba és bona criptogràficament és necessari, en el cas d'una corba el·liptica trobar el ...