Now showing items 1-1 of 1

    • Implementació dels codis de Golay en el paquet matemàtic SAGE 

      Bosch Monserrate, Gerard (2010-03-11)
      La motivació del present treball va sorgir de la necessitat de descodificar els codis de Golay, un tipus de codis lineals perfectes, en el paquet matemàtic Sage. Sage és un paquet software de lliure distribució i en actual ...