Now showing items 1-1 of 1

    • Implementació paral·lela en MPI de l'algorisme de Shanks 

      Jové Bellot, Eduard (2009-10-30)
      L'objectiu d'aquest projecte es implementar la versió en paral·lel de l'algorisme de Shanks en l'entorn MPI. L'algorisme de Shanks resol el problema del logaritme discret, problema en el qual basa la seva seguretat la xifra ...