Now showing items 1-8 of 8

  • AMMAF : Agent Mòbil Monitor d'Alteració de Fitxers 

   Guim Mas, Albert (2007-04-04)
   Aquest projecte pretén realitzar un sistema en xarxa que monitoritzi periòdicament l'estat de fitxers clau de cadascun dels computadors de la xarxa emprant el paradigma dels agents mòbils. Es tracta de crear una eina ...
  • CompP2P-GUI : interfície gràfica del Sistema de Computació Distribuïda Peer to Peer (CompP2P) 

   Barri Vilardell, Ignasi (2007-04-02)
   CompP2P és una interfície gràfica implementada amb Java Swing 1.5 del Sistema de Còmput Distribuït P2P CompP2P. És una interfície gràfica polivalent, és a dir, pot ésser usada en diferents sistemes operatius (Linux, Mac0sX, ...
  • Despliegue desatendido de GNU/Linux 

   Gibanel López, Adrián (2009-09-16)
   Instal·lació i configuració de Fully Automatic Installation per automatitzar instal·lacions repetitives en els nodes d'un clúster. S'explica com modificar els paquets oficials d'Ubuntu 8.10 per a què els paquets de Fully ...
  • Disease discovery, sistema de predicció de malalties 

   Badia Escolà, Joel (2012-09)
   L'objectiu d'aquest projecte consisteix en crear una eina per servir de referència a metges, per tal d'ajudar-los en els diagnòstics, sobretot de malalties més estranyes que són més difícils de diagnostica, ja que no són ...
  • Disseny i implementació de l'aplicació Protein-MetReS 

   Ramírez Trallero, Adrià; Masot Esteve, Silvia (2011-09)
   El que s'ha dut a terme a estat l'anàlisi, disseny i implementació d'una aplicació, anomenada Protein-MetReS, integrada dins del projecte MetReS. Aquesta aplicació ha estat desenvolupada sota la tecnologia Java que, a ...
  • MoniTo 4.0, una herramienta de monitorización de clusters 

   Avellana Rámiz, Sebastián (2008-10-29)
   La herramienta de monitorización de clusters MoniTo debe estar preparada ante los constantes cambios en el kernel de Linux que la pudieran dejar inutilizable. Para evitarlo se ha modificado su implementación utilizando ...
  • Registre telemàtic per administracions públiques 

   Mirada Donisa, Josep Maria; Cerezo Garcia, Jordi (2013-09)
   El projecte neix amb la finalitat de reduir aquests costos, creant una infraestructura que permeti realitzar els tràmits amb les Administracions Públiques per via telemàtica. D'aquesta forma se suprimeix la necessitat ...
  • ScheUDLe generador d'horaris 

   Fernández Mir, Albert; Pérez Martínez, Pablo Alejandro (2007-10-11)
   La idea d'aquest projecte, neix de la complexitat per a la confecció d'horaris i distribució de professors en centres docents amb una gran quantitat de cursos, professors i assignatures. Amb scheUDLe es pretén simplificar ...