Now showing items 1-5 of 5

  • An electronic voting platform with elliptic curve cryptography 

   Sisó Gòdia, Sergi (2011-10-14)
   The future of elections seems to be electronic voting systems du to its advantatges over the traditional voting. Nowadays, there are some different paradigms to ensure the security and reliability of e-voting. This document ...
  • Disseny d'una eina visual per a la configuració d'Iptables 

   Bernaus Bernaus, Joel (2014-10)
   Es dissenya una eina per configurar Iptables en una distribució de xarxa. L'eina permet a través d'una interfície gràfica definir una tipologia de xarxa i generar automàticament els scripts de configuració.
  • Disseny d'una plataforma de votació electrònica: mòdul criptogràfic 

   Busom Figueres, Núria (2010-10-27)
   S'ha implementat una plataforma de votació electrònica. En aquest projecte s'explica el mòdul criptogràfic. Per xifrar el vot s'empren corbes el·líptiques i a continuació el criptosistema ElGamal. Abans d'enviar el vot ...
  • Implementació de l'algorisme de Wiener i Oorschot en un entorn MPI 

   Majadas Hernández, Javier (2009-10-30)
   Aquest projecte presenta una breu introducció a la criptografia. S'expliquen principis fonamentals, com què és la criptografia i el criptoanàlisi els mètodes més rellevants de cada cas. Això servirà com a base teòrica per ...
  • Implementació paral·lela en MPI de l'algorisme de Shanks 

   Jové Bellot, Eduard (2009-10-30)
   L'objectiu d'aquest projecte es implementar la versió en paral·lel de l'algorisme de Shanks en l'entorn MPI. L'algorisme de Shanks resol el problema del logaritme discret, problema en el qual basa la seva seguretat la xifra ...