Now showing items 1-7 of 7

  • An electronic voting platform with elliptic curve cryptography 

   Sisó Gòdia, Sergi (2011-10-14)
   The future of elections seems to be electronic voting systems du to its advantatges over the traditional voting. Nowadays, there are some different paradigms to ensure the security and reliability of e-voting. This document ...
  • Atac al problema del logaritme discret mitjançant l'algorisme de Pohlig-Hellman 

   Fàbrega Sabaté, David (2007-11-02)
   En els darrers anys, l'ús de les corbes el·líptiques en criptografia basada en el problema del logaritme discret s'ha anat incrementant, degut al fet que garanteixen la mateixa seguretat emprant claus més petites. Tot i ...
  • Determinació del subgrup de 7-Sylow d'una corba el·líptica 

   Fragua Ortega, Sergi (2008-01-08)
   La criptografia de corbes el·líptiques ha despertat un interés molt gran degut a que garanteix la mateixa seguretat amb longituds de claus molt més petites.Tot i això, queden problemes oberts com el de trobar el cardinal ...
  • Disseny d'una plataforma de votació electrònica: mòdul criptogràfic 

   Busom Figueres, Núria (2010-10-27)
   S'ha implementat una plataforma de votació electrònica. En aquest projecte s'explica el mòdul criptogràfic. Per xifrar el vot s'empren corbes el·líptiques i a continuació el criptosistema ElGamal. Abans d'enviar el vot ...
  • Implementació de l'algorisme de Wiener i Oorschot en un entorn MPI 

   Majadas Hernández, Javier (2009-10-30)
   Aquest projecte presenta una breu introducció a la criptografia. S'expliquen principis fonamentals, com què és la criptografia i el criptoanàlisi els mètodes més rellevants de cada cas. Això servirà com a base teòrica per ...
  • Implementació paral·lela en MPI de l'algorisme de Shanks 

   Jové Bellot, Eduard (2009-10-30)
   L'objectiu d'aquest projecte es implementar la versió en paral·lel de l'algorisme de Shanks en l'entorn MPI. L'algorisme de Shanks resol el problema del logaritme discret, problema en el qual basa la seva seguretat la xifra ...
  • Trisecció de divisors sobre corbes hiperel·líptiques de gènere 2 

   Garra Oronich, Ricard (2012-09)
   La criptografia amb corbes el·liptiques i hiperel·líptiques ha adquirit un gran interès en els últims anys. Per a determinar si una corba és bona criptogràficament és necessari, en el cas d'una corba el·liptica trobar el ...