Now showing items 1-1 of 1

    • Code: Aplicació per a la revisió d'activitats 

      Lladanosa Sisteré, Albert (2008-10-29)
      Code és una aplicaicó web per a permetre el comentari remot d'activitats de programació. La interfície web està desenvolupada usat el Google Web Toolkit (GWT) per aconseguir un alt nivell d'interactivitat.