Now showing items 1-1 of 1

    • Determinació del subgrup de 7-Sylow d'una corba el·líptica 

      Fragua Ortega, Sergi (2008-01-08)
      La criptografia de corbes el·líptiques ha despertat un interés molt gran degut a que garanteix la mateixa seguretat amb longituds de claus molt més petites.Tot i això, queden problemes oberts com el de trobar el cardinal ...