Now showing items 1-1 of 1

    • Disseny i implementació d'un simulador per entorns multicluster 

      Bernadó Aznar, Jordi (2007-12-17)
      L'objectiu principal d'aquest treball és el disseny i la implementació d'una eina de simulació per entorns multicluster, per assolir aquesta meta s'han establert els següents objectius: estudi de l'estat de l'art, comparativa ...