Now showing items 1-1 of 1

    • Processat de senyals d'acceleració i metodologia d'ajust zero 

      Agraz Sánchez, Albert (2010-03-10)
      L'objectiu d'aquest projecte és dissenyar un sistema per a mesurar en temps real l'acceleració en les tres dimensions basat en un circuit integrat que proporciona senyals d'acceleració. Per a fer-ho, s'ha realitzat un ...