Now showing items 76-81 of 81

  • ScheUDLe generador d'horaris 

   Fernández Mir, Albert; Pérez Martínez, Pablo Alejandro (2007-10-11)
   La idea d'aquest projecte, neix de la complexitat per a la confecció d'horaris i distribució de professors en centres docents amb una gran quantitat de cursos, professors i assignatures. Amb scheUDLe es pretén simplificar ...
  • Serveis IP sota la xarxa elèctrica (PLC) 

   Parada Pueyo, Daniel (2007-11-02)
   S'ha realitzat un estudi per conèixer que és el PLC, quins tipus existeixen, la normativa que hi ha al voltant, quin hardware utilitza per després crear i analitzar dos cassos d'estudi: una xarxa domèstica i un edifici de ...
  • Sistema de auto localización a partir de una red WIFI 

   Lladós Segura, Jordi (2010-10-21)
   El objetivo de este trabajo es la localización de una persona u objeto mediante la tecnología inalámbrica. Para realizarlo se ha hecho un estudio sobre las ondas wifi observando su comportamiento en distintas situaciones, ...
  • Sistema modular de presentación de información para la plataforma de web semántica Rhizomer 

   López Muzás, Antonio (2009-09-16)
   Aquest projecte es basa en la idea de redefinir la web actual sota el marc de la web semàntica a través de la plataforma rhizomer. Intentant explotar les possibilitats d'indexació semàntica de continguts àudiovisuals. ...
  • Trisecció de divisors sobre corbes hiperel·líptiques de gènere 2 

   Garra Oronich, Ricard (2012-09)
   La criptografia amb corbes el·liptiques i hiperel·líptiques ha adquirit un gran interès en els últims anys. Per a determinar si una corba és bona criptogràficament és necessari, en el cas d'una corba el·liptica trobar el ...
  • Utilización de herramientas de simulación en la robótica industrial 

   Anerillas Aljama, Diego (2011-10-14)
   Análisis de herramienta de simulación utilizada en el entorno industrial y estudio de las ventajas de la programación "offline" en un entorno productivo. Programación de una célula de trabajo industrial y ampliación posterior ...