Now showing items 73-81 of 81

  • Registre d'Accions d'Usuari en Entorns Symbian 

   Pastor Sumalla, Carles (2008-09-24)
   Desenvolupar una aplicació per a entorns mòbils de la família Symbian que sigui capaç de capturar i guardar les accions que ha dut a terme l'usuari i poder utilitzar aquesta informació.
  • Registre telemàtic per administracions públiques 

   Mirada Donisa, Josep Maria; Cerezo Garcia, Jordi (2013-09)
   El projecte neix amb la finalitat de reduir aquests costos, creant una infraestructura que permeti realitzar els tràmits amb les Administracions Públiques per via telemàtica. D'aquesta forma se suprimeix la necessitat ...
  • Resolución de los problemas MaxSAT y MinSAT mediante programación lineal entera 

   Belenguer Seuma, Andreu (2012-02-07)
   Presentación de una traducción de los problemas MaxSAT y MinSAT a un problema de programación lineal entera e implementación de un resolutor MaxSAT y MinSAT usando Python y el software de programación lineal entera CPLEX. ...
  • ScheUDLe generador d'horaris 

   Fernández Mir, Albert; Pérez Martínez, Pablo Alejandro (2007-10-11)
   La idea d'aquest projecte, neix de la complexitat per a la confecció d'horaris i distribució de professors en centres docents amb una gran quantitat de cursos, professors i assignatures. Amb scheUDLe es pretén simplificar ...
  • Serveis IP sota la xarxa elèctrica (PLC) 

   Parada Pueyo, Daniel (2007-11-02)
   S'ha realitzat un estudi per conèixer que és el PLC, quins tipus existeixen, la normativa que hi ha al voltant, quin hardware utilitza per després crear i analitzar dos cassos d'estudi: una xarxa domèstica i un edifici de ...
  • Sistema de auto localización a partir de una red WIFI 

   Lladós Segura, Jordi (2010-10-21)
   El objetivo de este trabajo es la localización de una persona u objeto mediante la tecnología inalámbrica. Para realizarlo se ha hecho un estudio sobre las ondas wifi observando su comportamiento en distintas situaciones, ...
  • Sistema modular de presentación de información para la plataforma de web semántica Rhizomer 

   López Muzás, Antonio (2009-09-16)
   Aquest projecte es basa en la idea de redefinir la web actual sota el marc de la web semàntica a través de la plataforma rhizomer. Intentant explotar les possibilitats d'indexació semàntica de continguts àudiovisuals. ...
  • Trisecció de divisors sobre corbes hiperel·líptiques de gènere 2 

   Garra Oronich, Ricard (2012-09)
   La criptografia amb corbes el·liptiques i hiperel·líptiques ha adquirit un gran interès en els últims anys. Per a determinar si una corba és bona criptogràficament és necessari, en el cas d'una corba el·liptica trobar el ...
  • Utilización de herramientas de simulación en la robótica industrial 

   Anerillas Aljama, Diego (2011-10-14)
   Análisis de herramienta de simulación utilizada en el entorno industrial y estudio de las ventajas de la programación "offline" en un entorno productivo. Programación de una célula de trabajo industrial y ampliación posterior ...