Now showing items 1-1 of 1

    • ComptaCau. Desenvolupament d'una aplicació web comptable 

      Sans Solsona, Natàlia (2007-10-16)
      Aplicació web per a l'entitat Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, per a dur la comptabilitat diària a través d'un entorn simple i usable, i aconseguir una consolidació comptable de cada exercici.