Now showing items 1-1 of 1

    • Desenvolupament d'una aplicació web de gestió de recursos 

      Royo Badia, Rosa (2009-09-18)
      En aquest treball s'ha creat una aplicació web que permet controlar i reservar els diferents recursos del Grup Segre. Les tecnologies utilitzades han sigut el llenguatge de programació jsp, la base de dades MySQL i diverses ...