Now showing items 1-1 of 1

    • Desenvolupament d'una aplicació per l'Eye Tracker 

      Martínez Blanch, Raül (2012-04-18)
      El treball consisteix en realitzar una aplicació que faci ús de l'Eye Tracker. L'objectiu marcat es realitzar una aplicació que permeti escriure coses a l'ordinador a persones discapacitades fent ús del dispositiu "Eye ...