Now showing items 1-1 of 1

    • Aplicació web de simulacions per l'estudi ramader porcí 

      Harguindey Cascón, Lluís; Pla Moran, F. Xavier (2008-04-08)
      En aquest treball final de carrera s'ha realitzat una aplicació per a simulacions de granges porcines amb dues interfícies, una web i una d'escriptori. Les tecnologies emprades han estat el llenguatge de programació Java ...