Now showing items 1-1 of 1

    • Desenvolupament d'una aplicació creadora de webs en Flash 

      Vitores Badia, Genís (2007-12-17)
      El principal objectiu d'aquest treball final de carrera és dissenyar una aplicació que permetrà a qualsevol usuari crear una pàgina web amb la tecnologia Flash, independentment dels seus coneixements informàtics.