Now showing items 1-2 of 2

  • Aplicació web de generació i autoavaluació d'exàmens tipus test basat en el criptosistema knapsack 

   Fernández-Baldor Font, Xavier (2012-02-07)
   Creació d'una aplicació web que genera exàmens tipus test agafant les preguntes d'un banc de preguntes. Genera una versió per cada alumne del mateix exàmen, amb les preguntes desordenades i les opcions també desordenades. ...
  • Plataforma d'exàmens en xarxa 

   Ribes Novau, Marc (2007-09-17)
   La finalitat del projecte és la de desenvolupar una plataforma que porti a terme tot el procés de realització d'un examen, des de la part de creació fins a l'obtenció de les notes. És una eina multiplataforma i s'ha ...