Now showing items 1-1 of 1

    • Plataforma de gestió de dades per a les enquestes d'opinió 

      Lorente Torrelles, Noemí (2010-10-21)
      Amb la implementació de les directrius del procés de Bolonia, s'ha incrementat notablement el nombre d'enquestes que es realitzen tant a nivell d'estudiant, programa formatiu, departament, servei, per avaluar la seva ...