Now showing items 1-1 of 1

    • Disseny de les instal·lacions d'un arxiu de documents 

      Jové Teixidó, Alexandre (2007-10-02)
      Definir les instal·lacions de protecció d'incendis, climatització, ventilació i il·luminació, per a poder adequar una nau industrial ja existent, i aprofitar-la per a arxivar documents amb unes condicions idònies per a la ...