Now showing items 1-1 of 1

    • Màquina per l'anàlisi de vibracions 

      Ardiaca Marsol, Marta (2007-05-22)
      Disseny d'una màquina per l'anàlisis de vibracions d'un grau de llibertat, lliures i forçades. A partir del prototip inicial es realitza la construcció i la comprovació del funcionament.